۰

قطعات تیونینگ GTA V

1


با کمک این مد می توانید قطعاتی مانند اسپولینر، رینگ، هود، روف و اگزوز و دیگر قطعات تیونینگ بازی را به قطعات بازی GTA V تغییر دهید.

توجه :: ممکن است در استفاده از این مد بازی شما به دلیل نا همخوانی با برخی از ماشین ها کرش دهد.


پاسخ دهید