۰

مد فلج موقت (Ragdoll) برای جی تی ای وی

df9067-ImprovedROCJPEG


به کمک این مد در جی تی ای وی زمین بخورید و لحظات جالب و خنده داری را به وجود آوردید. این مد حالت Ragdoll در اکثر مکان ها و هنگام دویدن یا راه رفتن فعال می کند.


پاسخ دهید