۰

Dewbauchee Massacro Racecar از GTA V

1419785531_ScreenDMR600


بازهم ماشین با کیفیت و  فوق العاده ای را برای شما آماده کرده ایم که توسط AUTOMAN برای جی تی ای سن اندریاس، مستقیما از جی تی ای وی تبدیل شده است.

ایین ماشین بسیار با کیفیت جایگذین ماشین hotring می شود  و ممکن است  در طول بازی ماشین را مشاهده نکنید و برای استفاده از آن باید از یک اسپانر استفاده کنید.

مزایای این ماشین

*سبک بودن در عین کیفیت بی بدیل

*براق بودن سطح ماشین بدون نیاز به ENB

*هندلینگ، رنگ و اطلاعات اختصاصی ( در فایل README.TXT )


پاسخ دهید