۰

اسکین پلیس GTA V

GTA V COP SKIN (3)


با کمک این اسکین می توانید حال و هوای افسر های GTA V را به SA بیاورید.

مزایای این اسکین

*کیفیت عالی

*حجم مناسب

*پورت شده به صورت مستقیم از GTA V


پاسخ دهید