۰

HUD جی تی ای وی

jp2eg


این مد عالی هود یا همان نشان گر های اطلاعات بازی را تغییر می دهد و آن را شبیه به بازی جی تی ای وی می کند.

البته نباید این مد دست کم گرفت زیرا این مد نه تنها هود بلکه هکه چیز بازی راشبیه به جی تی ای وی می کند.

مزایای این مد

*تغییر هود بازی به حاللت جی تی ای وی

*تغییر انتخاب اسلحه و تغییر کانال رادیو به حالت جی تی ای وی

*تغییر منو های درون بازی به حالت جدید و به روز شده ی جی تی ای وی

*اسپاونگر اختصاصی و ساده که با زدن دکمه ۳ فعال می شود.

*اضافه شدن موبایل که زدن دکمه * فعال می شود و به کمک می توانید زمان را ببینید.

*تغییر تکسچر درون حالت اسنایپر و ار پی جی به حالت جی تی ای وی

*وقتی در نقشه علامتی مشخص کنید جی پی اس هود فعال شده و شما را مانند جی تی ای وی راهنمایی می کند.


پاسخ دهید