۰

V to SA Parachute Pack

1412815536_Promo


به کمک این مجموعه می توانید حال و هوای تازه ای به چتر بازی و سقوط آزاد در جی تی ای سن اندریاس بدهید. تعداد زیادی تکسپر برای کوله پشتی چتر بازی در مجموعه موجود است که مستقیما از بازی جی تی ای وی و پلتفرم آنلاین جی تی ای آنلاین استخراج شده است و شما می توانید تکسپر اصلی را با یکی از تکسچر های این مجموعه تعویض کنید.

مزایای این مد

*دارای مد کلو برای افزایش سرعت بازشدن چتر نجات

*دارای مد کلو رها کردن دود نمایشی در هنگام چتر بازی با زدن کلیک راست

*مد جدید که کاملا شبیه به مدل موجود در جی تی ای وی است

*انیمیشن های جدید و طبیعی تر

*سرعت فرود طبیعی تر و واقعی تر


پاسخ دهید